Het project 'Pijnlijke Melodie' is reeds van start gegaan met een groep actieve senioren. We zoeken echter nog wel mensen die ons willen gaan helpen met de 'omballingen', de randzaken zoals kleding, decor etc.

"Pijnlijke Melodie" wordt "Uit het leven"

Project “Pijnlijke Melodie” krijgt vorm

Het project van de Kompanen dat eind oktober zijn start had is inmiddels flink op gang. Er zijn diverse bijeenkomsten geweest met de spelersploeg waarbij de verschillende onderwerpen aangekaart zijn. Op basis van deze gesprekken is een script geschreven voor de voorstelling die in april voor het voetlicht wordt gebracht. De voorstellingen gaan plaatsvinden in het atelier van Rudi Stuve, daar waar ook de repetities gesitueerd zijn. De  uitvoeringen vinden plaats in het atelier van RUDI aan de Sasker van Heringawei 16d in Marsum op donderdag 18, vrijdag 19 en zaterdag 20 april om 20.00 uur en 21 april om 16.00 uur.. Dinsdag 23 en woensdag 24 april om 20.00 uur volgen dan nog de laatste twee voorstellingen. Voor meer informatie over kaarten: dkompanen@gmail.com

De voorstelling heeft de titel “Uit het leven” meegekregen, verwijzend naar de actieve senioren die alles uit het leven willen halen maar ook naar het feit dat een van de karakters uit het leven wil stappen omdat hij zijn leven als  “volbracht” beschouwt

Project “Pijnlijke Melodie” krijgt vorm

Wij hebben er voor gekozen om het thema euthanasie binnen de ‘Positieve Gezondheid’ te onderzoeken. De ‘Positieve Gezondheid’ is een stroming in de gezondheidszorg die niet langer kijkt wat een senior niet kan, maar juist wat hij/zij wel kan, waar krijgt hij/zij energie van. En binnen die stroming is nadenken en praten over euthanasie niet langer taboe. Hoe denk jij over je levenseinde, mag je dat zelf bepalen of laat je het over aan andere invloeden.

Wij zoeken actieve senioren

Voor dit project hebben we inmiddels ‘de spelersploeg’ compleet maar hebben we begin volgend jaar nog wel mensen nodig die ons gaan helpen met de ‘omballingen’, de randwoorwaarden zeg maar. Zoals daar zijn kleding, decor, organisatie bij de uitvoering etc.  Mocht je hier belangstelling voor hebben meld je dan nu aan!

Meld je aan

Ben jij die actieve senior met belangstelling voor theater en wil je ons helpen met dit project op het gebied van kleding, decor etc., dan zijn wij op zoek naar jou! Geef je op via info@rudistuve.nl of neem contact op met Rudi Stuve via zijn mobiele nummer: 06 55 868 745.

* Wij spreken u aan met je omdat dat persoonlijker is dan u en omdat dit een heel intieme samenwerking wordt achten wij het toegestaan om bij de eerste kennismaking u al aan te spreken met je. Het heeft dus niets te maken met het ontbreken van respect jegens de senior.

Wij van de Kompanen zijn gevraagd door het Fonds Sluyterman van Loo in het kader van ‘Lang Leve de Kunst’ om een theatervoorstelling te gaan maken in de gemeente Leeuwarden in het kader van het landelijk theaterproject ‘Pijnlijke Melodie verder het land in’. Dit project is een vervolg op de in 2016 en 2017 georganiseerde versie van ‘Pijnlijke Melodie’, onder leiding van theatermakers Jeroen de Graaf en Roeland Drost, ontwikkeld door Huis van Vervoering, de Haagse theaterbroedplaats voor 55+ van Grey Vibes en Koorenhuis, cultureel centrum in Den Haag. ‘Pijnlijke Melodie’ is een zwart-komische locatievoorstelling over de kritieke toestand van de huidige ouderenzorg en gaat over de verhouding tussen mens, zorg en systeem. Met ‘Pijnlijke Melodie verder het Land in’ is een pakket van raamwerk, aanpak en documentatie voor vervolg van ‘Pijnlijke Melodie’ ontwikkeld. 

Voor 2023 zijn er vier theatermakers geselecteerd om een productie te gaan maken en wij zijn daar dus een van. We gaan in de gemeente Leeuwarden een nieuwe versie van ‘Pijnlijke Melodie’ maken. Het onderwerp van deze voorstelling past in de bredere kijk op gezondheid zoals geformuleerd op de site van ‘Institute for positive health’ ofwel iph.nl Deze kijk gaat er van uit dat mensen niet hun aandoening zijn maar gaat uit van de veerkracht van de mens en wat hun leven betekenisvol maakt. Vanuit die positieve invalshoek gaan we met de deelnemers op zoek naar wat in hun leven zinvol en betekenisvol is, wat hun veerkracht is en wat zij als levensvreugd ervaren. Ondanks dat je lijf niet meer honderd procent functioneert zijn er nog allerlei positieve zaken in het leven te benoemen. Dit is een breed uitgangspunt en daarom wel te verbinden aan ons oorspronkelijk uitgangspunt, euthanasie. Euthanasie als onderdeel van de nieuwe kijk op de regie over je eigen gezonheid en de zelfbeschikking over je eigen leven. Hoe past euthanasie in die nieuwe theorie? Dat is het thema waar wij mee aan de slag wileen.